Käyttöehdot

Tätä sivustoa tai sen sisältämää tietoa ei saa käyttää ennen tässä esitettyjen käyttöehtojen hyväksymistä. Sivuston tai sen sisältämää tiedon käyttäminen tarkoittaa näiden käyttöehtojen hyväksymistä ja sitä, että käyttäjä luopuu Intervet International B.V.- yritystä (myöhemmin Intervet), sen tytäryhtiöitä, sivuliikkeitä tai työntekijöitä kohtaan kaikista vahingonkorvausvaatimuksista, joita voi syntyä tämän sivuston tai sillä olevan materiaalin, tiedon, mielipiteiden tai suositusten noudattamisesta tai käytöstä.

Nämä käyttöehdot sisältävät lisäksi seuraavat ehdot:

Tiedot ja vaatimuksesta luopuminen

Tämä sivusto ja sillä oleva tietosisältö, nimet, kuvat, logot ja ikonit toimitetaan ”sellaisena kuin se on” pohjalta ilman mitään takuuta niiden sisällöstä tai sisällön soveltuvuudesta kaupankäynnin kohteeksi tai tiettyyn käyttötarkoitukseen eikä siitä, ettei sisältö loukkaa kenenkään oikeuksia. Vaikka tämän sivuston tietosisältö on koostettu hyvässä uskossa tarjoamaan tietoa Intervetistä ja sen tuotteista, Intervet, sen emoyhtiö, tytäryhtiöt, sivuliikkeet eivätkä työntekijät ole vastuussa tämän sivuston tai sillä olevan tiedon, materiaalien, mielipiteiden tai suositusten noudattamisesta tai käytöstä aiheutuvista suorista tai epäsuorista vahingoista.

Intervet voi milloin tahansa ilman eri ilmoitusta muuttaa näitä ehtoja tai sivustolla olevaa tietosisältöä, nimiä, kuvia, logoja tai ikoneja sekä tuotteita tai palveluja, joihin sivuilla viitataan.

Tällä sivustolla voi olla linkkejä tai sillä voidaan viitata muihin sivustoihin, jotka eivät ole Intervetin hallinnassa. Intervet ei vastaa näiden sivustojen sisällöstä tai niiden sisältämistä linkeistä.

Sivuston käyttäjä vakuuttaa, että ei lisää, muuta, korvaa tai parantele osittain tai kokonaan mitään tällä sivustolla olevaa tietosisältöä tai muuta sisältöä.

Taloudelliset tiedot

Mitä tulee sivustolla mahdollisesti esitettävään taloudelliseen tietoon, kuten vuosikertomuksiin tai muihin taloudellisiin julkaisuihin, vain painettuna toimitettavaa versiota pidetään virallisena versiona.

Tuotetieto

Tämä sivusto sisältää tietoa farmaseuttisista ja immunologisista eläinlääkevalmisteista, joka perustuu voimassaoleviin myyntilupiin. Intervet voi muuttaa tietosisältöä ilman eri ilmoitusta eikä vastaa siitä, että käyttäjän tulostamien valmisteyhteenvetojen tieto saattaa olla vanhentunutta.

Immateriaalioikeudet

Sivustolla oleva materiaali mukaan lukien kaikki kirjallinen materiaali, valokuvat ja piirrokset sekä muu graafinen materiaali, nimet, logot, tavaramerkit ja palvelumerkit ovat Intervetin tai sen tytäryhtiöiden, sivuliikkeiden tai lisensoijien omaisuutta ja ne ovat tekijänoikeus-, tavaramerkki- tai muun immateriaalioikeutta koskevan lain suojaamia. Muut tuote- tai yritysnimet voivat olla niiden omistajien tavaramerkkejä. Edellä mainittua materiaalia ei saa kopioida, lähettää edelleen, levittää, myydä, julkaista tai lähettää lukuun ottamatta:
a. sivuston sisältämän materiaalin tulostamista tai lataamista omaan, ei-kaupalliseen käyttöön; tai
b. sivuston sisältämän materiaalin kopioimista ja lähettämistä ei-kaupallisessa tarkoituksessa yksittäisille ihmisille tiedoksi ilmoittaen lähteeksi Intervetin ja sen, että tähän materiaaliin sovelletaan näitä käyttöehtoja, joita tulee noudattaa.

Mikään näissä ehdoissa ei saa aikaan eikä ole tarkoitettu suoraan tai epäsuorasti antamaan mitään lisenssiä tai oikeutta mihinkään Intervetin tai kolmannen osapuolen patenttiin tai tavaramerkkiin. Ellei edellä ole nimenomaisesti muuta mainittu, näillä käyttöehdoilla tai tätä sivustoa käyttämällä ei ole millään tavoin tarkoitettu antaa mitään lisenssiä tai oikeutta mihinkään tekijänoikeuteen tai muuhun immateriaalioikeuteen suhteessa mihinkään tietoon, dataan, tuotteisiin tai palveluihin.

Sovellettava laki

Näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia.
Mahdolliset näistä käyttöehdoista tai sivuston käytöstä aiheutuvat riidat ratkaistaan yleisissä tuomioistuimissa Suomessa.