Mitä rokotteet sisältävät?

Rokotteiden sisältämät muut aineet voidaan jakaa vaikuttaviin aineisiin ja apuaineisiin. Rokotteiden vaikuttavat aineet ovat taudinaiheuttajia tai niiden osia, jotka ovat välttämättömiä elimistön puolustusreaktion herättämiseksi. Sikojen rokotteissa taudinaiheuttajat ovat tapettuja eli ne eivät voi aiheuttaa sialle tautia, jota vastaan rokotetaan. Rokotteiden apuaineet ovat välttämättömiä rokotteiden tehon, säilyvyyden ja käyttöominaisuuksien kannalta. Tällaisia aineita ovat esim. tehosteaineet. Niitä tarvitaan tapettujen taudinaiheuttajien aikaansaaman puolustautumisreaktion tehostamiseksi.