Rokottamisessa tarvittavat välineet

Sikojen rokotteet annetaan nahanalaisena tai lihaksensisäisenä injektiona. Rokottamiseen tarvitaan kertakäyttöisiä injektioruiskuja tai automaattiruisku sekä neuloja. Lisäksi eläinten merkitsemistä varten on hyvä olla tarkoitukseen sopiva liitu tai spray.

Ruiskujen tulee olla steriilejä. Automaattiruiskun ja siihen tarkoitetut neulat voi steriloida keittämällä 10 minuuttia. Neulojen tulee olla steriilejä ja teräviä. Tylsä neula vaikeuttaa rokottamista ja aiheuttaa turhia kudosvaurioita sekä lisää paiseriskiä. Terävällä neulalla rokottaminen aiheuttaa vähemmän kipua, joten eläin pysyy rauhallisempana. Jos neula taittuu tai likaantuu, se on vaihdettava välittömästi. Rokottamisessa pätee: mitä puhtaammat välineet, sitä vähemmän paiseita