Rokotteiden oikea säilytys- +2 - +8 ºC ja valolta suojassa
- eivät saa jäätyä
- avattu rokotepullo tulee käyttää
saman päivän kuluessa